Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Πορτογαλία) στις 14 Μαρτίου 2016 – Município de Palmela κατά ASAE – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Υπόθεση C-144/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Município de Palmela

Καθής: ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

Προδικαστικά ερωτήματα

a)    Λαμβανομένου υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 379/97, της 27ης Δεκεμβρίου 1997, θέσπισε τον κανονισμό περί απαιτήσεων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την επιλογή θέσης, την εγκατάσταση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργική οργάνωση των χώρων παιχνιδιού και ψυχαγωγίας, του σχετικού εξοπλισμού και των επιφανειών προσκρούσεως.

b)    Λαμβανομένου υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 119/2009, της 19ης Μαΐου 2009, τροποποίησε το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 379/97, της 27ης Δεκεμβρίου 1997, τροποποιώντας τη διατύπωση ορισμένων τεχνικών προτύπων και προσθέτοντας περαιτέρω τεχνικά πρότυπα, και αναδημοσίευσε το τροποποιημένο κείμενο του προαναφερθέντος κανονισμού, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

c)    Λαμβανομένου υπόψη ότι κανένα από τα δύο προαναφερθέντα εθνικά κανονιστικά κείμενα δεν κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών κατά την οδηγία 98/34/ΕΚ1 , του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, και μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 58/2000, της 18ης Απριλίου 2000:

1.    Οφείλει ο εθνικός δικαστής να κρίνει ως ανεφάρμοστο ολόκληρο το εθνικό κανονιστικό κείμενο που θεσπίζει τεχνικά πρότυπα και το οποίο, κατά παράβαση της οδηγίας 98/34/ΕΚ, δεν κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή οφείλει να κρίνει ως ανεφάρμοστους μόνο τους νέους τεχνικούς κανόνες που θεσπίστηκαν με το εθνικό κανονιστικό κείμενο; ή

2.    Πρέπει να κριθεί ως ανεφάρμοστο ολόκληρο το εθνικό κανονιστικό κείμενο που θεσπίζει τεχνικά πρότυπα και το οποίο, κατά παράβαση της οδηγίας 98/34/ΕΚ, δεν κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή πρέπει απλώς να κριθούν ως ανεφάρμοστοι οι νέοι τεχνικοί κανόνες που θεσπίστηκαν με το εθνικό κανονιστικό κείμενο;

3.    Είναι ανεφάρμοστα όλα τα τεχνικά πρότυπα που περιέχονται στον εν λόγω κανονισμό ή μόνο τα τεχνικά πρότυπα που τροποποιήθηκαν ή θεσπίστηκαν με το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 119/2009, της 19ης Μαΐου 2009;

____________

1 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (ΕΕ 1998, L 204, σ. 37).