Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugal) op 14 maart 2016 – Município de Palmela / ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

(Zaak C-144/16)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Município de Palmela

Verwerende partij: ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

Prejudiciële vragen

a)    Gelet op het feit dat het reglement betreffende de veiligheidsvereisten die in acht moeten worden genomen bij de lokalisering, de inplanting, het ontwerp en de functionele organisatie van speeltuinen, speeltoestellen en impactzones, is vastgesteld bij Decreto-Lei nr. 379/97 van 27 december 1997;

b)    Gelet op het feit dat Decreto-Lei nr. 379/97 van 27 december 1997 is gewijzigd door Decreto-Lei nr. 119/2009 van 19 mei 2009, waarbij sommige technische normen anders zijn geformuleerd en extra technische normen zijn ingevoerd, en waarbij dit reglement, waarvan laatstgenoemd decreet een integrerend deel uitmaakt, opnieuw is bekendgemaakt,

c)    Gelet op het feit dat geen van bovengenoemde nationale wetteksten ter kennis is gebracht van de Europese Commissie in het kader van een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften in de zin van richtlijn 98/34/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998, zoals gewijzigd door richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998, die in Portugees recht is omgezet bij Decreto-Lei nr. 58/2000 van 18 april 2000:

1.    Moet de nationale rechter een nationale wettelijke regeling die technische normen invoert en in strijd met de bepalingen van richtlijn 98/34/EG niet ter kennis is gebracht van de Europese Commissie volledig buiten toepassing verklaren, of enkel de nieuwe technische normen die bij deze wettelijke regeling zijn ingevoerd? Of

2.    Moet een nationale wettelijke regeling die technische normen invoert en in strijd met de bepalingen van richtlijn 98/34/EG niet ter kennis is gebracht van de Europese Commissie volledig buiten toepassing worden verklaard, of moet deze sanctie worden beperkt tot de nieuwe technische normen die bij deze wettelijke regeling zijn ingevoerd?

3.    Zijn alle in bovengenoemd reglement vermelde technische normen niet-toepasselijk of enkel de technische normen die zijn gewijzigd of ingevoerd bij Decreto-Lei nr. 119/2009 van 19 mei 2009?

____________

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB 1998, L 204, blz. 37).