Language of document : ECLI:EU:C:2017:76

Věc C144/16

Município de Palmeta

proti

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal)

„Řízení o předběžné otázce – Postupy při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti – Směrnice 83/189/EHS a 98/34/ES – Návrh technického předpisu – Sdělení Evropské komisi – Povinnosti členských států – Porušení – Důsledky“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. února 2017

Sbližování právních předpisů – Postup při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů – Směrnice 83/189 – Postup při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti – Směrnice 98/34 – Technický předpis – Povinnost členských států sdělit Komisi každý návrh technického předpisu – Porušení povinnosti – Důsledek – Nemožnost, aby se jednotlivci dovolávali nesděleného technického předpisu – Rozsah

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34 ve znění směrnice 98/48, čl. 8 odst. 1; směrnice Rady 83/189, čl. 8 odst. 1)

Článek 8 odst. 1 směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ve znění Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, musí být vykládány v tom smyslu, že sankce spočívající v nemožnosti dovolávat se takového nesděleného technického předpisu, jako je čl. 16 odst. 1 a 2 Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (nařízení o bezpečnostních požadavcích, které je třeba dodržovat při umisťování, zřizování, navrhování a organizaci fungování hřišť a prostorů pro volný čas, jakož i zařízení pro volný čas a dopadových ploch), které je přílohou Decreto-Lei no 379/97 (nařízení s mocí zákona č. 379/97) ze dne 27. prosince 1997 ve znění Decreto-Lei no 119/2009 (nařízení s mocí zákona č. 119/2009) ze dne 19. května 2009, postihuje jen uvedený technický předpis, a nikoli celý právní předpis, v němž je obsažen.

(viz bod 38 a výrok)