Language of document : ECLI:EU:C:2017:76

Υπόθεση C-144/16

Município de Palmela

κατά

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(αίτηση του Tribunal Judicial da Comarca de Setúbalγια την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προδικαστική παραπομπή – Διαδικασίες πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών – Οδηγίες 83/189/ΕΟΚ και 98/34/ΕΚ – Σχέδιο τεχνικού κανόνα – Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υποχρεώσεις των κρατών μελών – Παράβαση – Συνέπειες»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα)της 1ης Φεβρουαρίου 2017

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών – Οδηγία 83/189 – Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών – Οδηγία 98/34 – Τεχνικός κανόνας – Υποχρέωση των κρατών μελών να γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα – Παράβαση της υποχρεώσεως – Συνέπεια – Μη αντιτάξιμο του μη κοινοποιηθέντος κανόνα έναντι των ιδιωτών – Έκταση

(Οδηγία 98/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48, άρθρο 8 § 1· οδηγία 83/189 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1)

Το άρθρο 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, και το άρθρο 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι η κύρωση του μη αντιτάξιμου ενός τεχνικού κανόνα ο οποίος δεν κοινοποιήθηκε, όπως το άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2, του Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (κανονισμός για τους όρους ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή θέσεως, την εγκατάσταση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργική οργάνωση των παιδικών χαρών και χώρων αθλοπαιδιών καθώς και του σχετικού εξοπλισμού και των επιφανειών πρόσκρουσης), που είναι προσαρτημένος στο Decreto-Lei n°379/97 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 379/97), της 27ης Δεκεμβρίου 1997, όπως τροποποιήθηκε από το Decreto-Lei n°119/2009 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 119/2009), της 19ης Μαΐου 2009, πλήττει μόνο τον εν λόγω τεχνικό κανόνα και όχι ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο στο οποίο αυτός περιλαμβάνεται.

(βλ. σκέψη 38 και διατακτ.)