Language of document : ECLI:EU:C:2017:76

Byla C144/16

Município de Palmela

prieš

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Informacijos apie techninius standartus bei reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka – Direktyvos 83/189/EEB ir 98/34/EB – Techninio reglamento projektas – Pranešimas Europos Komisijai – Valstybių narių pareigos – Pažeidimas – Pasekmės“

Santrauka – 2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas

Teisės aktų derinimas – Informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarka – Direktyva 83/189 – Informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka – Direktyva 98/34 – Techninis reglamentas – Valstybių narių pareiga pranešti Komisijai apie visus techninių reglamentų projektus – Pareigos pažeidimas – Pasekmė – Negalėjimas remtis nepranešta priemone prieš privačius asmenis – Apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34, iš dalies pakeistos Direktyva 98/48, 8 straipsnio 1 dalis; Tarybos direktyvos 83/189 8 straipsnio 1 dalis)

1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/189/EEB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, iš dalies pakeistos Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, 8 straipsnio 1 dalis ir 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, iš dalies pakeistos 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, 8 straipsnio 1 dalis aiškintinos taip, kad techninio reglamento, apie kurį nepranešta, kaip Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (Reglamentas, nustatantis privalomus saugos reikalavimus dėl žaidimų ir poilsio aikštelių vietos, įrengimo, dizaino ir funkcinio organizavimo ir dėl tokių aikštelių įrangos ir ploto), pridėto prie 1997 m. gruodžio 27 d. Decreto-Lei no 379/97 (Dekretas įstatymas Nr. 379/97), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 19 d. Decreto-Lei no 119/2009 (Dekretas įstatymas Nr. 119/2009), 16 straipsnio 1 ir 2 dalys, netaikymo sankcija taikoma tik minėtam techniniam reglamentui, o ne visam teisės aktui, kuriame jis įtvirtintas.

(žr. 38 punktą ir rezoliucinę dalį)