Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

BENDROJO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. spalio 20 d.(*)

„Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Bendrijos dizainas, vaizduojantis spiralės formos plaukų gumytę – Ankstesnių dizainų atskleidimas – Atskleidimas internete – Reglamento (EB) Nr. 6/2002 7 straipsnio 1 dalis – Procesinis lygiateisiškumas – Pirmą kartą Bendrajame Teisme pateikti įrodymai“

Byloje T‑823/19

JMS Sports sp. z o.o., įsteigta Lodzėje (Lenkija), atstovaujama avocats D. Piróg ir J. Słupski,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą E. Śliwińska ir D. Walicka,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Inter-Vion S.A., įsteigta Varšuvoje (Lenkija), atstovaujama avocats T. Grucelski ir T. Gawliczek,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1573/2018-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Inter-Vion ir JMS Sports,

BENDRASIS TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. Kornezov, teisėjai E. Buttigieg (pranešėjas) ir K. Kowalik-Bańczyk,

posėdžio sekretorė R. Ūkelytė, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. gruodžio 4 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. kovo 31 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. kovo 23 d.,

atsižvelgęs į Bendrojo Teismo rašytinius klausimus šalims ir į atsakymus į šiuos klausimus, pateiktus Bendrojo Teismo kanceliarijai 2020 m. lapkričio 25 d., 30 d. ir gruodžio 1 d.,

įvykus 2021 m. sausio 15 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        Ieškovė JMS Sports sp. z o.o. yra 2010 m. birželio 24 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pateikto Bendrijos dizaino, įregistruoto numeriu 1723677-0001, savininkė pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) prekėms, kurios apibrėžtos kaip „plaukų segtukai“ ir priskiriamos prie 1968 m. spalio 8 d. Lokarno sutarties dėl tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos 28.03 klasės.

2        Ginčijamas dizainas atrodo taip:

Image not found

3        2017 m. sausio 3 d. remdamasi Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punktu, siejamu su šio reglamento 5 ir 6 straipsniais, Inter-Vion S.A. padavė prašymą dėl ginčijamo dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia. Įstojusi į bylą šalis tvirtino, kad ginčijamas dizainas nėra naujas ir neturi individualių savybių, palyginti, be kita ko, su šiais dviem dizainais:

–        dizainu Fancy Fane, atskleistu 2009 m. lapkričio 29 d. interneto svetainėje „http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (toliau – interneto svetainė arba tinklaraštis „faneaccessories.blogspot“), pavaizduotu taip: