Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-504/14)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Varstvo narave – Direktiva 92/43/EGS – Člen 6(2) in (3) in člen 12(1), točki (b) in (d) – Prostoživeče živalske in rastlinske vrste – Ohranjanje naravnih habitatov – Morska želva Caretta caretta – Varstvo morskih želv v zalivu Kyparissia – Območje, pomembno za Skupnost, ,sipine v zalivu Kyparissia‘ – Varstvo vrst)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Patakia in C. Hermes, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopnica: E. Skandalou, agentka)

Izrek

Helenska republika s tem,

–    da je dopustila gradnjo hiš v Agiannakiju (Grčija) leta 2010, uporabo preostalih hiš v Agiannakiju iz leta 2006 brez ustreznih omejitev in začetek gradbenih del, ki se nanašajo na okrog petdeset hiš med Agiannakijem in Elaio (Grčija), ter leta 2012 dovolila gradnjo treh počitniških hiš v Vounakiju (Grčija);

–    da je dopustila razvoj infrastrukture za dostop do plaže, ki je na območju zaliva Kyparissia (Grčija), to je odprtje petih novih cest proti plaži v Agiannakiju in asfaltiranje nekaterih obstoječih dostopov in cest;

–    da ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi zagotovila spoštovanje prepovedi divjega kampiranja v bližini plaže v Kalo Neru in v Elaii (Grčija);

–    da ni sprejela ukrepov, potrebnih za omejitev obratovanja barov med Elaio in Kalo Nerom, na plažah, na katerih se razmnožujejo morske želve Caretta caretta, in da ni zagotovila, da se z motenjem, ki se povzroča s temi bari, ne vznemirja teh vrst;

–    da na območju zaliva Kyparissia ni sprejela ukrepov, potrebnih za to, da bi se zmanjšala prisotnost opreme in raznih naprav na plažah, na katerih se razmnožujejo morske želve Caretta caretta, in da je odobrila gradnjo ploščadi pri hotelu Messina Mare;

–    da ni sprejela ustreznih ukrepov za zadostno omejitev svetlobnega onesnaževanja, ki dosega plaže na območju zaliva Kyparissia in na katerih se razmnožujejo morske želve Caretta caretta, in

–    da ni sprejela ustreznih ukrepov za zadostno omejitev ribolovnih dejavnosti ob plažah, ki so na območju zaliva Kyparissia, na katerih se razmnožujejo morske želve Caretta caretta,

ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 6(2) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006.

Helenska republika s tem, da je izdala dovoljenja za hiše, zgrajene leta 2010 v Agiannakiju, za tri počitniške hiše v Vounakiju leta 2012 in za gradnjo ploščadi pri hotelu Messina Mare, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 6(3) Direktive 92/43.

Helenska republika s tem,

–    da v zvezi z varstvom morske želve Caretta caretta na območju zaliva Kyparissia ni sprejela celovitega, povezanega in strogega zakonskega in regulativnega okvira;

–    da v za to določenem roku ni sprejela vseh konkretnih ukrepov, potrebnih za preprečitev namernega vznemirjanja morske želve Caretta caretta med razmnoževanjem te vrste, in

–    da ni sprejela ukrepov, potrebnih za zagotovitev spoštovanja prepovedi slabšanja stanja ali uničenja razmnoževališč navedene vrste,

ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 12(1), točki (b) in (d), Direktive 92/43.

V preostalem se tožba zavrne.

5.    Evropska komisija in Helenska republika nosita vsaka svoje stroške.

____________

1 UL C 7, 12.1.2015.