Language of document :

Kanne 8.5.2013 – ZZ v. ETSK

(Asia F-42/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan työsopimuksen irtisanomisesta tehdyn päätöksen kumoaminen ja vaatimus aineellisen ja aineettoman vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

ETSK:n pääsihteerin sopimuksen tekemiseen valtuutettuna viranomaisena 16.10.2012 tekemä päätös kantajan työsopimuksen irtisanomisesta on kumottava

sopimuksen tekemiseen valtuutetun viranomaisen 31.1.2013 tekemä päätös, jolla vahvistettiin kantajan työsopimuksen irtisanominen, ja saman viranomaisen 24.4.2013 tekemä päätös, jolla nimenomaisesti hylättiin kantajan valitus, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen

kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko on korvattava

kantajalle on myönnettävä korvauksen aineettomasta vahingosta kohtuulliseksi arvioitu summa, jonka määrä alustavasti on 15 000 euroa

ETSK on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.