Language of document :

Tožba, vložena 8. maja 2013 – ZZ in drugi proti EIB

(Zadeva F-43/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ in drugi (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepov v plačilnih listih za mesec februar 2013, s katerimi je bila letna prilagoditev plač za leto 2013 omejena na 1,8% in razglasitev ničnosti poznejših plačilnih list. Predlog naj se instituciji naloži plačilo odškodnine z obrestmi za domnevno utrpljeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Sklep v plačilnih listah tožečih strank za mesec februar 2013, s katerim je bila letna prilagoditev plač za leto 2013 omejena na 1,8%, in torej podobni sklepi v poznejših plačilnih listah naj se razglasijo za nične;

obvestili, ki jih je tožena stranka, naslovila na tožeče stranke z dne 5. februarja 2013 in 15. februarja 2013, naj se po potrebi razglasita za nični;

toženi stranki naj se naloži, da vsaki tožeči stranki za povračilo premoženjske škode plača (i) razliko do plače, izračunane z uporabo letne prilagoditve za leto 2013, torej 1,8-odstotno povečanje za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2103; (ii) razliko v plači zaradi vpliva uporabe letne prilagoditve 1,8% za leto 2013 na znesek plač, ki bodo izplačane od januarja 2014; (iii) zamudne obresti na razliko do dolgovane plače do njenega popolnega poplačila, pri čemer se zamudna obrestna mera izračuna na osnovi obrestne mere, ki jo je za glavne posle refinanciranja za zadevno obdobje določila Evropska centralna banka, povečane za tri odstotne točke in (iv) odškodnino z obrestmi za izgubo kupne moči, pri čemer je celotna premoženjska škoda ocenjena na približno 30.000 EUR za vsako tožečo stranko;

toženi stranki naj se naloži, da vsaki tožeči stranki plačati 1000 EUR za povrnitev nematerialne škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.