Language of document :

Kanne 17.5.2013 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-47/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja oli jätetty merkitsemättä niistä AD -virkaryhmään kuuluvista virkamiehistä tehtyyn luetteloon, joita esitettiin ylennettäväksi vuonna 2012

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

–    kumoaa 20.7.2012 tehdyn neuvoston pääsihteeristön päätöksen nro 63/12 vuonna 2012 ylennettäviä virkamiehiä koskevasta luettelosta, johon kantajaa ei ollut merkitty ja 11.2011 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen

–    velvoittaa vastaajan korvaamaan aiheutuneen aineellisen ja aineettoman vahingon viivästys- ja hyvityskorkoineen 6,75 prosentin korkokantaa soveltaen

velvoittaa Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.