Language of document :

Beroep ingesteld op 17 mei 2013 – ZZ / Raad

(Zaak F-47/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren van de functiegroep AD die in 2012 zijn voorgedragen voor bevordering

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit nr. 63/12 van het Secretariaat-generaal van de Raad van 20 juli 2012 betreffende de lijst van ambtenaren die gedurende het zittingsjaar 2012 zijn voorgedragen voor bevordering en waarop verzoekers naam niet voorkomt alsmede nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 11 februari 2011;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding en van een vertragingsrente van 6,75 % voor de materiële en immateriële schade;

verwijzing van de Raad in de kosten van de procedure.