Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 8ης Μαΐου 2013 – ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-44/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ZZ (εκπρόσωπος: C. Mourato, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής περί καταβολής αποζημιώσεως λόγω της υλικής ζημίας που υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα λόγω του μη σύννομου υπολογισμού της αποζημίωσης συνθηκών διαβίωσης.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα (στο εξής: προσφεύγουσα) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2013, την οποία παρέλαβε η προσφεύγουσα στις 28 Ιανουαρίου 2013 και με την οποία ακυρώθηκε μερικώς η απόφαση του PMO.1 της 30ής Μαρτίου 2012 καθόσον περιορίζει στη 1η Μαρτίου 2007 την αίτηση της προσφεύγουσας περί αποζημιώσεώς της λόγω της υλικής ζημίας που υπέστη συνεπεία του μη σύννομου υπολογισμού της αποζημίωσης συνθηκών διαβίωσης την οποία η προσφεύγουσα δικαιούται από τις 22 Σεπτεμβρίου 2002 και η οποία λαμβάνει υπόψη τη σύνταξη ορφανού της θυγατέρας της προσφεύγουσας μεταξύ 1ης Μαρτίου 2007 και 31ης Αυγούστου 2008 για τον υπολογισμό της εν λόγω αποζημιώσεως·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, την οποία παρέλαβε η προσφεύγουσα στις 5 Φεβρουαρίου 2013, καθώς και το εκκαθαριστικό σημείωμα των αποδοχών της του Φεβρουαρίου 2013, καθόσον αφορά τον κωδικό τακτοποίησης RRV που αφορά αποζημίωση για την προαναφερθείσα ζημία που καθορίστηκε την 1η Μαρτίου 2007, διατηρώντας τα αποτελέσματα του εκκαθαριστικού αυτού σημειώματος μέχρι την έκδοση νέου σημειώματος το οποίο θα εφαρμόζει ορθώς το άρθρο 10 του ΚΥΚ από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2002·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει επιπλέον ποσό 11 000 ευρώ, λόγω της σχετικής με την αποζημίωση συνθηκών διαβίωσης ζημίας που υπέστη η προσφεύγουσα μεταξύ της 22ας Σεπτεμβρίου 2002 και της 31ης Αυγούστου 2008, καθώς και να καταβάλει τόκους επί του συνολικού ποσού της προκληθείσας στο πλαίσιο αυτό ζημίας μεταξύ της 22ας Σεπτεμβρίου 2002 και της 31ης Αυγούστου 2008, από τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής των εν λόγω αποζημιώσεων μέχρι της ημέρας της πραγματικής καταβολής του, υπολογιζόμενους βάσει των επιτοκίων που καθορίζει η ΕΚΤ για τις κύριες δραστηριότητες αναχρηματοδοτήσεως, όπως ίσχυαν κατά την κρίσιμη περίοδο, προσαυξημένων κατά δύο μονάδες·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.