Language of document :

2013 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš EIB

(Byla F-45/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Atlyginimo lapeliuose esančių sprendimų taikyti bendrąjį Europos investicijų banko sprendimą, kuriuo nustatoma, kad visų darbuotojų atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,3 %, ir sprendimo, kuriame apibrėžiama nuopelnų balų sistema, apimanti atlyginimo sumažinimą 1 %–3 %, panaikinimas ir prašymas priteisti iš institucijos atlyginimo skirtumą su palūkanomis ir žalos atlyginimą.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2013 m. balandžio mėn. atlyginimo lapeliuose esančius sprendimus taikyti ieškovams 2012 m. gruodžio 18 d. EIB valdybos sprendimą, kuriuo nustatoma, kad atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,3 %, ir 2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto sprendimą, kuriame apibrėžiama nuopelnų balų sistema, apimanti atlyginimo sumažinimą 1 %–3 %, ir ta pačia apimtimi panaikinti visus sprendimus, esančius vėlesniuose atlyginimo lapeliuose, bei prireikus panaikinti 2013 m. vasario 5d. atsakovo informacinį pranešimą ieškovams.

Priteisti iš atsakovo atlyginimo skirtumą, kurį lemia minėti 2012 m. gruodžio 18 d. EIB valdybos ir 2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto sprendimai, palyginti su atlyginimu, koks būtų gautas taikant nuopelnų balų sistemą „4-3-2-1-0“ ir „naują“ balų sistemą „5-4-3-1-0“, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, koks būtų ieškovams, gavusiems įvertinimą „A“, taikant nuopelnų balų sistemą „3-2-1-0-0“, o ieškovams, kuriems taikoma „nauja“ balų sistema, taikant naują balų sistemą „4-3-2-0-0“; prie šio atlyginimo skirtumo turi būti pridėtos palūkanos, skaičiuojamos nuo 2013 m. balandžio 12 d. ir toliau kiekvieno mėnesio 12 d. iki visiško atsiskaitymo, kurių dydis nustatomas pagal ECB taikomą normą, padidintą 3 procentiniais punktais.

Priteisti iš atsakovo kompensaciją už žalą, patirtą dėl perkamosios galios netekimo, kuri ex aequo et bono preliminariai vertinama 1,5 % kiekvieno ieškovo mėnesinio atlyginimo.

Priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.