Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – CW versus parlament

(kohtuasi F-48/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamisaruanne – Hindamisaruandes antud hinnangud ja kommentaarid – Ilmsed hindamisvead – Võimu kuritarvitamine – Puudumine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CW (esindaja: advokaat C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean ja S. Alves)

Ese

Nõue tühistada hageja 2011. aasta hindamisaruanne.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta CW kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013, lk 63.