Language of document : ECLI:EU:F:2014:186

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. liepos 10 d.

Byla F‑48/13

CW

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimo ataskaita – Vertinimo ataskaitoje pateikiami vertinimai ir pastabos – Akivaizdžios vertinimo klaidos – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo CW prašo panaikinti 2011 m. vertinimo ataskaitą, būtent jos galutinę versiją po 2012 m. liepos 18 d. ir 2013 m. sausio 29 d. Europos Parlamento paskyrimų tarnybos sprendimais padarytų pakeitimų (toliau – 2011 m. vertinimo ataskaita).

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. CW padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Parlamento patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Vertintojų diskrecija – Vertinimo ataskaitoje pateikiami vertinimai ir pastabos – Akivaizdžios vertinimo klaidos – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Psichologinis priekabiavimas – Sąvoka – Vertinimo ataskaita, kurioje yra neigiamų, bet ne nepalankių pareigūnui pastabų –Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalis)

1.      Pagal Parlamento vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio direktorato priimtų grupės vadovo gairių nuostatas apie visus komandiruotėje kilusius svarbius incidentus ir ypatingas problemas turi būti pranešama generaliniam direktoriui, direktoriams ir skyriaus vadovams. Ši pareiga informuoti administraciją apie kilusius sunkumus nustatyta tam, kad ji galėtų imtis priemonių ir išvengti tokių incidentų ir problemų kartojimosi ateityje.

Atsižvelgiant į šios vidaus nuostatos formuluotę ir tikslą pažymėtina, kad paskyrimų tarnyba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai vertinimo ataskaitoje konstatavo, jog grupėje, kuriai vadovavo ieškovė, per komandiruotę kilusi problema buvo svarbus incidentas ar ypatinga problema, kaip tai suprantama pagal šią vidaus nuostatą, ir dėl šios priežasties apie šį incidentą turėjo būti pranešta ataskaitoje „Team Leader Report“, nepaisant to, kad problema galėjo būti išspręsta vietoje ar vertinama kaip techninė. Paskyrimų tarnyba taip pat nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai konstatavo, kad tai, jog ieškovė, kaip grupės vadovė, žodžiu informavo apie darbo sąlygas, neatitinkančias taikytinus Europos techninius standartus, neatleido jos nuo pareigos pranešti apie atitinkamą incidentą „Team Leader Report“ ataskaitoje, kuri turėjo būti pateikta jos generaliniam direktoriui.

Be to, net jeigu grupės vadovas gali teisėtai prašyti susipažinti su vidaus nuostatomis, paskyrimų tarnyba, atsižvelgusi į ieškovės ir skyriaus vadovo susirašinėjimo elektroniniais laiškais kontekstą ir turinį, galėjo nuspręsti, kad ieškovė prisidėjo prie neigiamos aplinkos skyriuje, ir priėmusi tokį sprendimą nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos.

Galiausiai, atsižvelgiant į paskyrimų tarnybos diskreciją organizuoti savo tarnybų darbą, pareigūnas, tarnautojas ir netgi Sąjungos teismas negali nustatyti, kokiam skyriaus vadovo ir darbuotojų bendravimo būdui reikėtų teikti pirmenybę. Bet kuriuo atveju pareigūnui ir tarnautojui tenka pareiga susitikti su vadovu, kai šis jį kviečia į susirinkimą. Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad neigiamos pastabos vertinimo ataskaitoje pasireiškia tik pageidavimu, kad ieškovė pagerintų bendravimą ir paklustų nurodymams, negalima pripažinti, kad pateikiant nurodytą pastabą padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

(žr. 81–83, 104, 123 ir 125 punktus)

2.      Kadangi klausimas dėl ieškovės tariamai patirto psichologinio priekabiavimo nėra ieškinio dalykas, Sąjungos teismas neigiamos vertinimo ataskaitoje pateiktos pastabos negali vertinti remdamasis ieškovės kaltinimais psichologiniu priekabiavimu. Nagrinėdamas šį ieškinį teismas tik gali patikrinti, ar ginčijamoje vertinimo ataskaitoje pateikiant neigiamą pastabą buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

Kiek ieškovė tariamu priekabiavimu, kurį esą patyrė vertinimo ataskaitos parengimo metais, remiasi norėdama įrodyti piktnaudžiavimą įgaliojimais, reikia nurodyti, pirma, kad psichologinio priekabiavimo klausimas nėra jos ieškinio dalykas, antra, vertinamos atskirai nuo šios ataskaitos neigiamos pastabos dėl savo turinio bet kuriuo atveju negali būti traktuojamos kaip asmeniui ar konkrečiai suinteresuotajai nepalanki ar ją įžeidžianti kritika.

(žr. 121 ir 129 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo N /Parlamentas, F‑26/09, EU:F:2010:17, 86 punktas.