Language of document :

Жалба, подадена на 14 октомври 2013 г. — ZZ/EMA

(Дело F-103/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot, lawyers)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Предмет и описание на спора

Отмяна на атестационния доклад, изготвен за жалбоподателя за периода от 15 септември 2010 г. до 16 януари 2012 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени докладът за оценка на жалбоподателя за периода от 15 септември 2010 г. до 15 септември 2012 г. в окончателната му редакция от 16 януари 2013 г.,

при необходимост да се отмени решението на заместник изпълнителния директор на EMA от 2 юли 2013 г., с което частично се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя на 6 март 2013 г. срещу посоченото по-горе решение,

да се осъди EMA да заплати разноските на жалбоподателя във връзка с настоящото производство по обжалване.