Language of document :

Sag anlagt den 14. oktober 2013 – ZZ mod EMA

(Sag F-103/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: EMA

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 15. september 2010 til den 16. januar 2012.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 15. september 2010 til den 15. september 2012, som endelig udfærdiget den 16. januar 2013.

Om fornødent annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) vicedirektørs afgørelse af 2. juli 2013, hvorved sagsøgerens klage af 6. marts 2013 over nævnte afgørelse delvist afslås.

EMA tilpligtes at betale sagsøgerens omkostninger ved denne sag.