Language of document :

Tožba, vložena 14. oktobra 2013 – ZZ proti EMA

(Zadeva F-103/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Rodrigues, A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: EMA

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za obdobje od 15. septembra 2010 do 16. januarja 2012.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za obdobje od 15. septembra 2010 do 15. septembra 2012, kot je bilo dokončno oblikovano 16. januarja 2013;

Če je potrebno razglasitev ničnosti odločbe namestnika izvršnega direktorja EMA z dne 2. julija 2013, s katero je bila delno zavrnjena njena pritožba z dne 6. marca 2013 zoper zgoraj navedeno odločbo;

Odreditev EMA, naj povrne stroške, ki so tožeči stranki nastali s to tožbo.