Language of document :

Sag anlagt den 25. oktober 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-107/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne É. Boigelot og R. Murru)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at pålægge sagsøgeren en disciplinær sanktion i henhold til artikel 9, stk. 2, i bilag IX til vedtægten samt en påstand om erstatning af det ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt, og en påstand om tilbagebetaling af de allerede fradragne beløb.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 14. marts 2013 om at pålægge sagsøgeren en sanktion, hvorefter hans månedlige nettopension nedsættes med en tredjedel i en periode på to år.

Europa-Kommissionen tilpligtes at erstatte det af sagsøgte lidte tab, som fastsættes til et samlet beløb på 10 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse af beløbet under sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.