Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-22 ta’ Settembru 2014 – Loescher vs Il-Kunsill

(Kawża F-108/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 24, 25.01.2014, p. 41.