Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a i./Dvor audítorov

(vec F-105/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 15, 18.1.2014, s. 21.