Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 6. aprīlī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Lieta C-214/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājs: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Atbildētājs: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Piedaloties: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2014/24/ES 1 10. panta h) punkts un līdz ar to arī šīs direktīvas 28. apsvērums nepieļauj valsts tiesību aktus, kas paredz, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta pakalpojumu sniegšanas līguma tiesības ir prioritāri jāpiešķir tikai brīvprātīgo organizācijām – ar noteikumu, ka tās vismaz sešus mēnešus ir reģistrētas Valsts trešā sektora reģistrā, kā arī ietilpst apvienību tīklā un ir akreditētas saskaņā ar nozares reģionālajiem tiesību aktiem (ja tādi ir), un ar nosacījumu, ka šī līguma tiesību piešķiršana nodrošina vispārējām interesēm atbilstoša pakalpojuma sniegšanu sistēmā, kas sniedz efektīvu ieguldījumu sociāliem mērķiem un tiecas uz solidaritāti ekonomiskās efektivitātes un atbilstības apstākļos, kā arī ievērojot pārskatāmības un nediskriminācijas principus – neparedzot iespēju piešķirt pakalpojuma līguma tiesības arī citām bezpeļņas organizācijām un, jo īpaši, sociālajiem kooperatīviem kā sociālajiem bezpeļņas uzņēmumiem, tostarp sociālajiem kooperatīviem, kuri saskaņā ar decreto legislativo 112 del 2017 [2017. gada Likumdošanas dekrēta Nr. 112] 3. panta 2.bis punktu veic atmaksājumu sadali dalībniekiem saistībā ar darbību vispārējās interesēs?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).