Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 12. listopadu 2020 – Polskie Linie Lotnicze „LOT" SA v. Budapest Főváros Kormányhivatala

(Věc C-597/20)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Polskie Linie Lotnicze „LOT" SA

Žalovaný: Budapest Főváros Kormányhivatala

Předběžná otázka

Musí být čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní subjekt odpovědný za prosazování tohoto nařízení, k němuž cestující podal individuální stížnost, nemůže dotčenému leteckému dopravci uložit povinnost zaplatit náhradu škody, která cestujícímu přísluší podle nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).