Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2020. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Polskie Linie Lotnicze „LOT” SA/Budapest Főváros Kormányhivatala

(predmet C-597/20)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Polskie Linie Lotnicze „LOT” SA

Tuženik: Budapest Főváros Kormányhivatala

Prethodno pitanje

Treba li članak 16. stavke 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća1 tumačiti na način da nacionalno tijelo odgovorno za provođenje Uredbe, kojem je podnesena individualna pritužba putnika, ne može prisiliti dotičnog zračnog prijevoznika da isplati odštetu na koju putnik ima pravo u skladu s uredbom?

____________

1 Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)