Language of document :

A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2020. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA kontra Budapest Főváros Kormányhivatala

(C-597/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA

Alperes: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 16. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az ezen rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti szerv, amelyhez egyéni utaspanasszal fordultak, nem kötelezheti az érintett légifuvarozót a Rendelet alapján az utasnak járó kártalanítás fizetésére?

____________

1 A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004., L 46., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).