Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Satversmes tiesa (Lotyšsko) dne 13. listopadu 2020 – AS „Pilsētas zemes dienests” v. Latvijas Republikas Saeima

(Věc C-598/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Satversmes tiesa

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: AS „Pilsētas zemes dienests”

Orgán, jenž vydal napadený akt: Latvijas Republikas Saeima

Předběžné otázky

Musí být osvobození nájmu nemovitosti od daně z přidané hodnoty uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. l) směrnice 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládáno v tom smyslu, že uvedené osvobození od daně se vztahuje na pronájem pozemku v případě nuceného pronájmu?

V případě kladné odpovědi na první otázku, to znamená, že pokud je pronájem pozemku v případě nuceného pronájmu osvobozen od daně z přidané hodnoty, zatímco ve všech ostatních případech pronájem pozemku podléhá dani z přidané hodnoty, není toto osvobození od daně v rozporu s jednou ze zásad směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, a to se zásadou neutrality daně z přidané hodnoty?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.