Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2020. uputio Satversmes tiesa (Latvija) — AS „Pilsētas zemes dienests”/Latvijas Republikas Saeima

(predmet C-598/20)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Satversmes tiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AS „Pilsētas zemes dienests”

Institucija koja je donijela pobijani akt: Latvijas Republikas Saeima

Prethodna pitanja

1.    Treba li izuzeće transakcija iznajmljivanja nepokretne imovine od poreza na dodanu vrijednost predviđeno člankom 135. stavkom 1. točkom (l) Direktive Vijeća 2006/112/EZ Vijeća od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 tumačiti na način da se navedeno izuzeće primjenjuje na najam zemljišta u slučaju prisilnog najma?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, odnosno, ako je najam zemljišta u slučaju prisilnog najma izuzet od poreza na dodanu vrijednost, je li to izuzeće protivno jednom od načela Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno načelu neutralnosti poreza na dodanu vrijednost ako u svim ostalim slučajevima najam zemljišta podliježe porezu na dodanu vrijednost?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1.