Language of document :

2020 m. lapkričio 11 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Byla C-591/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: Reprensus GmbH

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Prejudicinis klausimas

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 1 punkto a papunktis ir 2 punktas turi būti aiškinami taip, kad ieškinio dėl žalos atlyginimo atveju reikia taikyti jurisdikcijos bylose dėl civilinės teisės pažeidimų taisyklę, jei ieškovas apgaule buvo skatinamas sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį ir sumokėti pirkimo kainą?

____________

1 OL L 351, 2012 12 20, p. 1.