Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 10. novembra 2020 – JR/Austrian Airlines AG

(Zadeva C-589/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: JR

Tožena stranka: Austrian Airlines AG

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 17(1) Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki je bila sprejeta 28. maja 1999 v Montrealu in jo je Evropska skupnost podpisala 9. decembra 1999, v njenem imenu pa je bila odobrena s Sklepom Sveta 2001/539/ES z dne 5. aprila 2001,1 razlagati tako, da pojem „nesreča“ v smislu te določbe zajema položaj, pri katerem potnik pri izkrcanju iz letala na zadnji tretjini premičnih stopnic za izkrcanje – iz razloga, ki ga ni mogoče ugotoviti – pade in se pri tem poškoduje, pri čemer poškodbe ni povzročil predmet, s katerim se potnikom zagotavlja storitev, v smislu sodbe Sodišča z dne 19. decembra 2019 v zadevi C-532/18,2 stopnice pa niso bile v pomanjkljivem stanju, zlasti tudi niso bile spolzke?

Ali je treba člen 20 Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki je bila sprejeta 28. maja 1999 v Montrealu in jo je Evropska skupnost podpisala 9. decembra 1999, v njenem imenu pa je bila odobrena s Sklepom Sveta 2001/539/ES z dne 5. aprila 2001, razlagati tako, da je letalski prevoznik v celoti razbremenjen morebitne odgovornosti, če so podane okoliščine, kot so opisane pod točko 1, in se potnik pred padcem ni držal stopniščne ograje?

____________

1 Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 5, str. 491).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.