Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 9 noiembrie 2020 – Ligebehandlingsnævnet, reprezentant al lui A /HK/Danmark og HK/Privat

(Cauza C-587/20)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ligebehandlingsnævnet, reprezentant al lui A

Pârâte: HK/Danmark și HK/Privat

Intervenient: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Întrebarea preliminară

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind încadrarea în muncă1 trebuie interpretat în sensul că un coordonator sectorial ales politic al unui sindicat intră în domeniul de aplicare al acestei directive în împrejurările descrise în cererea de decizie preliminară?

____________

1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, vol. 6, p. 7).