Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. novembrī iesniedza Landgericht Hannover (Vācija) – Landkreis Northeim/Daimler AG

(Lieta C-588/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Hannover

Pamatlietas puses

Prasītājs: Landkreis Northeim

Atbildētāja: Daimler AG

Citi lietas dalībnieki: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Komisijas 2016. gada 19. jūlija lēmums 1 C (2016) 4673 final, kas izdots saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (lieta AT.39824 – Kravas automobiļi), ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā Komisijas lēmumā konstatētais attiecas arī uz īpašajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši uz atkritumu savākšanas transportlīdzekļiem?

____________

1     Izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4673 final, kopsavilkums OV 2017, C 108, 6. lpp.