Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 11 Νοεμβρίου 2020 – NT, RV, BS, ER κατά British Airways plc

(Υπόθεση C-592/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: NT, RV, BS, ER

Εναγομένη: British Airways plc

Mε διάταξη της 22ας Απριλίου 2021, το Δικαστήριο (ένατο τμήμα) έκρινε ότι το άρθρο 2, στοιχείο β΄, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911 έχουν την έννοια ότι, στο πλαίσιο πτήσεως με ανταπόκριση η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους πτήσεις και για την οποία έγινε μία ενιαία κράτηση, επιβάτης ο οποίος φθάνει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση τριών ή περισσοτέρων ωρών, οφειλόμενη στη ματαίωση της δεύτερης επιμέρους πτήσης, η οποία έπρεπε να είχε εκτελεστεί από αερομεταφορέα διαφορετικό από εκείνον με τον οποίο ο επιβάτης συνήψε τη σύμβαση μεταφοράς, δύναται να ασκήσει κατά του εν λόγω αερομεταφορέα την αγωγή του άρθρου 7, παράγραφος 1, του ως άνω κανονισμού και να ζητήσει από αυτόν να καταβάλει την προβλεπόμενη στην ως άνω διάταξη αποζημίωση, η οποία προκύπτει με βάση τη συνολική απόσταση που κάλυπτε η πτήση με ανταπόκριση, από το σημείο αναχώρησης της πρώτης επιμέρους πτήσης μέχρι το σημείο άφιξης της δεύτερης επιμέρους πτήσης.

____________

1 ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.