Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 16.9.2010 - Ernotte v. komissio

(Asia F-90/09)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 11, 16.1.2010, s. 41.