Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 mai 2010 - Nikolchov/Comisia

(Cauza F-94/09)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei, ca urmare a unei soluționări amiabile.

____________

1 - JO C 11, 16.1.2010, p. 42.