Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2011 - ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-56/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om en sanktionsåtgärd mot sökanden genom vilken denne flyttas ned två lönegrader i samma tjänstegrupp

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 juli 2010 om en sanktionsåtgärd mot sökanden genom vilken denne flyttas ned två lönegrader i samma tjänstegrupp till följd av tillsättningsmyndighetens beslut av den 16 november 2009 om inledande av ett disciplinförfarande mot sökanden, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________