Language of document :

Žaloba podaná dne 23. května 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-57/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise nepřiznat účinek žalobcovu přijetí pracovního místa technického asistenta, úředníka ve zkušební době (asistenta) ve Společném výzkumném středisku, které mu nabídla Komise, a žádost o náhradu hmotné a nehmotné škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise obsažené v dopise ze dne 5. srpna 2010, které nepřiznává účinek žalobcovu přijetí pracovního místa technického asistenta, úředníka ve zkušební době (asistenta) ve Společném výzkumném středisku, které mu Komise nabídla rozhodnutím obsaženým v dopise ze dne 30. července 2010, zaslala mu jej e-mailem dne 30. července 2010, a které odvolává tuto nabídku;

bude-li to nezbytné, zrušit přípravné akty k výše uvedenému napadenému rozhodnutí;

bude-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o zamítnutí stížnosti žalobce obsažené v dopise ze dne 10. února 2011, které bylo žalobci sděleno následujícího dne;

uložit Komisi náhradu hmotné škody vycházející z rozhodnutí nepřiznat účinek žalobcovu přijetí pracovního místa úředníka ve zkušební době (asistenta) ve Společném výzkumném středisku v Ispře, jako technický asistent, které mu Komise nabídla rozhodnutím obsaženým ve výše uvedeném dopise ze dne 30. července 2010; škoda se vypočítá předběžně rozdílem mezi celkovou skutečnou odměnou pobíranou žalobcem v jeho pracovním zařazení jako dočasný zaměstnanec ve Společném výzkumném středisku a odměnou, která by mu byla vyplacena, kdyby byl okamžitě po přijetí výše uvedené nabídky zařazen na pracovní místo úředníka ve třídě AST 3 v prvním stupni, s navýšením o úroky z prodlení;

uložit Komisi náhradu nehmotné škody pocházející z rozhodnutí nepřiznat účinek žalobcovu přijetí pracovního místa technického asistenta, úředníka ve zkušební době (asistenta) ve Společném výzkumném středisku v Ispře, které mu Komise nabídla rozhodnutím obsaženým v dopise ze dne 30. července 2010, jak rozhodne Soud pro veřejnou službu dle zásad ekvity a které se zde předběžně stanoví jako částka rovnající se tříměsíčnímu základnímu platu úředníka ve třídě AST 3 v prvním stupni, s celkovou částkou odpovídající 10 001 eurům a 31 centům;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________