Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. prosince 2012 – Chatzidoukakis v. Komise

(Věc F-55/11)1

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 252, 27.8.2011, s. 56.