Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2012 r. – Chatzidoukakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/11)1

Język postępowania: grecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 252 z 27.8.2011, s. 56.