Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. decembra 2012 – Chatzidoukakis proti Komisiji

(Zadeva F-55/11)1

Jezik postopka: grščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1    UL C 252, 27.8.2011, str. 56.