Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. července 2012 – BG v. Evropský veřejný ochránce práv

(Věc F-54/11)1

„Veřejná služba – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Zproštění funkce – Přípravné řízení probíhající před trestními soudy v okamžiku přijetí rozhodnutí o zproštění funkce – Rovné zacházení pro muže a ženy – Zákaz dát výpověď těhotné zaměstnankyni v době od počátku těhotenství až do konce mateřské dovolené“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BG (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Evropský veřejný ochránce práv (zástupci: J. Sant’Anna, zmocněnec, C. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byla žalobkyni uložena sankce ve formě zproštění funkce beze ztráty nároků na důchod. V důsledku toho návrh na přijetí žalobkyně na její původní místo a podpůrně návrh na to, aby jí byla přiznána částka odpovídající odměně, která by jí byla vyplacena v období od data právní moci rozhodnutí o zproštění funkce do data, kdy dosáhne věku odchodu do důchodu. V každém případě návrh, aby byla žalobkyni přiznána částka z titulu vzniklé nemajetkové újmyVýrok rozsudkuŽaloba BG se zamítá.BG ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených Evropským veřejným ochráncem práv.