Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2012 – BG mot Europeiska ombudsmannen

(Mål F-54/11)(1 )

(Personalmål – Disciplinärt förfarande – Avsättning från tjänsten – Förundersökning vid de nationella brottmålsdomstolarna pågår vid den tidpunkt då beslutet om avsättning från tjänsten fattas – Likabehandling av män och kvinnor – Förbud mot uppsägning av en kvinna under en period som sträcker sig från början av graviditeten till utgången av mammaledigheten)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BG (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska ombudsmannen (ombud: J. Sant'Anna, D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet att i form av en disciplinåtgärd avsätta sökanden från tjänsten utan att indra rätten till avgångspension, med yrkande att sökanden, i första hand, ska få återinträda i tjänst och att hon, i andra hand, ska tillerkännas ett belopp motsvarande den lön som hon skulle ha uppburit under perioden från det att avsättningen trädde i kraft till dess att hon når pensionsåldern samt att hon, under alla omständigheter, ska tillerkännas ersättning för ideell skada.

Domslut

BG:s talan ogillas.

BG ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska ombudsmannen haft.

____________

____________

(1 ) EUT C 204, s. 30, 9.7.2011.