Language of document :

Talan väckt den 9 maj 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-55/11)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: V. Christianos, avocat)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att sätta ned utbildningstillägget till sökanden på grund av att dennes son erhåller ekonomiskt stöd från en medlemsstat i form av ett studiebidrag och ett lån

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att sätta ned utbildningstillägget som utbetalas till sökanden,

ogiltigförklara beslutet avseende återbetalning av ett belopp på 939,96 euro, såsom det framgår av sökandens lönebesked för oktober 2010,

ogiltigförklara beslutet avseende återbetalning av ett belopp på 939,96 euro, såsom det framgår av sökandens lönebesked för november 2010,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 februari 2011 varigenom sökandens klagomål uttryckligen avslogs,

förplikta kommissionen att återbetala, med ränta, de belopp som har dragits av från hans lön,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.