Language of document :

Kanne 22.2.2008 - Gippini Fournier v. komissio

(Asia F-21/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eric Gippini Fournier (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Ruggeri Laderchi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä komission sen päätöksen kumoaminen, jossa ei myönnetty kantajalle vuoden 2003 ylennyskierroksen yhteydessä yhtäkään etusijapistettä ja jossa kieltäydyttiin myöntämästä "pääosaston etusijapisteitä" ja henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artiklan mukaisia toimielimen edun mukaisten tehtävien hoitamisesta myönnettäviä etusijapisteitä. Toisaalta vaaditaan vastaajan velvoittamista korvaamaan kantajalle taloudellinen vahinko, joka hänelle on aiheutunut ja tulee aiheutumaan koko hänen uransa ajan siitä, että hänen ylennyksensä viivästyvät riidanalaisen päätöksen seurauksena, ja maksamaan kantajalle 2 500 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

Päätös, jossa ei myönnetty kantajalle vuoden 2003 ylennyskierroksen yhteydessä yhtäkään etusijapistettä ja jossa kieltäydyttiin myöntämästä "pääosaston etusijapisteitä" ja henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artiklan mukaisia toimielimen edun mukaisten tehtävien hoitamisesta myönnettäviä etusijapisteitä, on kumottava

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle taloudellinen vahinko, joka hänelle on aiheutunut ja tulee aiheutumaan koko hänen uransa ajan siitä, että hänen ylennyksensä viivästyvät riidanalaisen päätöksen seurauksena

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 2 500 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________