Language of document :

Tožba, vložena 22. februarja 2008 - Gippini Fournier proti Komisiji

(Zadeva F-21/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eric Gippini Fournier (Bruselj, Belgija) (zastopnik: F. Ruggeri Laderchi, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije o nedodelitvi prednostnih točk tožeči stranki v okviru napredovalnega obdobja 2003, s katero je bila zavrnjena dodelitev "prednostnih točk GD" in prednostnih točk za opravljene naloge v interesu institucije na podlagi člena 9 splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov. Drugič, naložitev toženi stranki, da tožeči stranki povrne gospodarsko škodo, ki jo je in ki jo bo utrpela v svoji karieri zaradi zapoznelih napredovanj, ki so posledica izpodbijane odločbe, ter da ji plača 2500 eurov kot odškodnino za nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba o nedodelitvi prednostnih točk tožeči stranki v okviru napredovalnega obdobja 2003, s katero je bila zavrnjena dodelitev "prednostnih točk GD" in prednostnih točk za opravljene naloge v interesu institucije na podlagi člena 9 splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki povrne gospodarsko škodo, ki jo je in ki jo bo utrpela v svoji karieri zaradi zapoznelih napredovanj, ki so posledica izpodbijane odločbe;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača 2500 eurov kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________