Language of document :

Sag anlagt den 22. februar 2008 - Miguelez Herreras mod Kommissionen

(Sag F-22/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Benedicta Miguelez Herreras (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. van der Woude)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse af 17. april 2007 for så vidt som sagsøgeren ikke herved tildeles supplerende prioritetspoints og tildelingen af to prioritetspoints og i alt 23 points i forfremmelsesåret 2003 således fastholdes.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse af 17. april 2007 for så vidt som sagsøgeren ikke herved tildeles supplerende prioritetspoints og tildelingen af to prioritetspoints og i alt 23 points i forfremmelsesåret 2003 således fastholdes.

Kommissionen tilpligtes at betale en godtgørelse på 5 000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________