Language of document :

22. veebruaril 2008 esitatud hagi - Miguelez Herreras versus komisjon

(Kohtuasi F-22/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Benedicta Miguelez Herreras (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. van der Woude)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 17. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega ei anta hagejale ühtegi täiendavat eelispunkti ja kinnitatakse seega kahe eelispunkti ja kokku 23 punkti andmist 2003. aasta edutamise raames, ning mõista kostjalt välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tühistada 17. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega ei anta hagejale ühtegi täiendavat eelispunkti ja kinnitatakse seega kahe eelispunkti ja kokku 23 punkti andmist 2003. aasta edutamise raames;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis summas 5000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________