Language of document :

Žaloba podaná 22. februára 2008 - Miguelez Herreras/Komisia

(vec F-22/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Benedicta Miguelez Herreras (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 17. apríla 2007 v rozsahu, v akom nepriznáva žalobkyni žiadny dodatočný prioritný bod a zachováva tak pridelenie dvoch prioritných bodov a súhrnu 23 bodov v rámci povyšovania za rok 2003 a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zo 17. apríla 2007 v rozsahu, v akom nepriznáva žalobkyni žiadny dodatočný prioritný bod a zachováva tak pridelenie dvoch prioritných bodov a súhrnu 23 bodov v rámci povyšovania za rok 2003,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške 5 000 eur,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________