Language of document :

Tožba, vložena 22. februarja 2008 - Miguelez Herreras proti Komisiji

(Zadeva F-22/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Benedicta Miguelez Herreras (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. van der Woude, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 17. aprila 2007, ker z njo tožeči stranki ni bila dodeljena nobena dodatna prednostna točka in sta ji tako še naprej priznani dve prednostni točki in skupaj 23 točk za napredovalno obdobje 2003, ter naložitev plačila odškodnine toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 17. aprila 2007 naj se razglasi za nično, ker tožeči stranki ni bila dodeljena nobena dodatna prednostna točka in sta ji tako še naprej priznani dve prednostni točki in skupaj 23 točk za napredovalno obdobje 2003;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 5000 eurov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________