Language of document :

18. veebruaril 2008 esitatud hagi - Di Bucci versus komisjon

(Kohtuasi F-23/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vittorio Di Bucci (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. van der Woude)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 11. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega antakse hagejale 2003. aasta edutamise raames ainult üks täiendav eelispunkt, mis teeb kokku kaks eelispunkti ja lõplikuks summaks 21 punkti, ning mõista kostjalt välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tühistada 11. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega antakse hagejale 2003. aasta edutamise raames ainult üks täiendav eelispunkt, mis teeb kokku kaks eelispunkti ja lõplikuks summaks 21 punkti, ning mõista kostjalt välja kahjuhüvitis;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis summas 5000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________