Language of document :

Tožba, vložena 18. februarja 2008 - Di Bucci proti Komisiji

(Zadeva F-23/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vittorio Di Bucci (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. van der Woude, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 11. aprila 2007 v delu, v katerem je tožeči stranki dodeljena samo ena dodatna prednostna točka v okviru napredovalnega obdobja 2003 za skupno 2 prednostni točki in skupno število 23 točk, ter naložitev plačila odškodnine toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba z dne 11. aprila 2007 v delu, v katerem je tožeči stranki dodeljena samo ena dodatna prednostna točka v okviru napredovalnega obdobja 2003 za skupno 2 prednostni točki in skupno število 23 točk, ter toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 5000 eurov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________